top of page

Умови користування та політика конфіденційності сайту

Умови користування

 

Загальні умови користування вебсайтом

ГО «Кожна Тварина» (далі – «Адміністрація») пропонує Вам (далі – «Користувач», «Ви») користуватися сайтом https://veganexpress.org/ (далі – «Сайт») в мережі Інтернет на даних умовах користування вебсайтом (далі – «Умови»), що наведені нижче. Будь ласка, ознайомтеся з цими Умовами, оскільки вони стосуються вашого користування Сайту та всіма його піддоменами. У випадку Вашої незгоди із зазначеними Умовами ви повинні залишити цей Сайт.

 

1. Загальні положення:

1.1. Дані Умови регулюють умови використання Користувачами Сайту в мережі Інтернет.

1.2. Чинна версія Умов доступна за посиланням: https://veganexpress.org/termsofuse

1.3. Умови можуть бути змінені Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту його оприлюднення, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. На Користувача покладається обов'язок самостійного ознайомлення із новими редакціями Умов.

1.4. Умови набирають чинності з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття Умов при натисканні кнопки «Підписатися».

1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.

1.6. Якщо Користувач не погоджується з Умовами, то Користувач не повинен користуватися Сайтом.

 

2. Використання Сайту:

2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись інформаційними та комунікативними послугами. Усі матеріали та ресурси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даних Умов, а також ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом цих Умов.

2.2. Щоб отримати доступ до курсу «Веган-експрес» (далі – «Курс») на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі й підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

2.3. Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи в Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, Адміністрація має право відмовити у наданні Користувачеві доступу до Курсу.

2.4. Користувач та Адміністрація не розголошують дані Користувача, якщо інше не передбачено Умовами та (або) Політикою конфіденційності Сайту.

 

2.5. Адміністрація має право:

2.5.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.

2.5.2. у будь-який час закрити будь-який ресурс як з, так і без попереднього повідомлення Користувача. У такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

 

2.6. Користувач має право:

2.6.1. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на інші ресурси Адміністрації, здійснюється відповідно до Умов користування матеріалами.

2.6.2. В будь-який момент відмовитися від отримання розсилки або іншого інформаційного обміну між ним та Адміністрацією.

2.7. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі та з метою маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.

 

3. Обмеження прав Користувача:

3. 1. На права, затверджені Вами у цих Умовах, поширюються такі обмеження:

3.1.1. Ви не повинні продавати, здавати в оренду, передавати, розповсюджувати, розміщувати чи іншим чином комерційно використовувати Сайт;

3.1.2. Ви не повинні змінювати, створювати похідні роботи, розбирати, реверсувати компіляцію або реконструювати будь-яку частину Сайту;

3.1.3. Ви не маєте доступу до Сайту для створення подібного або конкурентного вебсайту;

3.1.4. за винятком випадків, прямо зазначених у цих Умовах, жодна частина Сайту не може бути скопійована, відтворена, розповсюджена, перевидана, завантажена, показана, розміщена або передана у будь-якій формі або будь-якими способами, якщо не вказано інше, будь-яке майбутнє оновлення або інше доповнення функціональних можливостей Сайту регулюється цими Умовами.
 

4. Обмеження відповідальності Адміністрації:

4.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, яку спричинив комп'ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі й за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.

4.2. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлено про можливість завдавання таких збитків, у зв'язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.

4.3. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту

4.4. Адміністрація має право змінювати, призупиняти або припиняти роботу Сайту з попередженням або без попередження. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не буде нести відповідальність перед Вами або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, переривання або припинення роботи Сайту або будь-якої його частини.

 

5. Завершальні положення:

 

5.1. Дані Умови та відносини, що склались у результаті прийняття цих Умов регулюються чинним законодавством України.

5.2. Дані Умови є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим:

5.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;

5.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;

5.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, має право відмовитися від його укладення;

5.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

 

5.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

5.4. Заголовки до розділів Умов зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.

5.5. Реквізити Адміністрації:

 

ГО «Кожна Тварина»

Телефон: +380951338783

E-mail: hello@kozhnatvaryna.org

 

ДОДАТКОВО:

 

Якщо Ви погоджуєтеся з даними умовами від імені юридичної особи, Ви вказуєте, що маєте право пов'язувати даними умовами цю юридичну особу, її філії та всіх користувачів, які отримують доступ до наших послуг через Ваш обліковий запис, в цьому випадку терміни «Ви» або «Ваш» відносяться до цієї юридичної особи, його філіям і користувачам, пов'язаним з ним.

 

Якщо у Вас немає таких повноважень або якщо Ви не згодні з цими умовами, Ви не повинні приймати цю угоду і не можете користуватися послугами veganexpress.org.

 

 

Політика конфіденціальності

 

1. Загальні положення

Ми прагнемо захистити конфіденційну інформацію будь-якої особи (далі – Користувач), яка відвідує сайт veganexpress.org, (далі – Сайт), та забезпечити максимально комфортні умови використання наших сервісів, тому на підставі вимог чинного законодавства України підготували дану Політику конфіденційності (далі – Політика).

 

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 8 ЗУ «Про захист персональних даних» ця Політика повідомляє про володільця, розпорядника, місцеперебування, цілі використання і склад персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів на Сайті, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, права суб'єкта персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача щодо практики захисту персональних даних.

 

2. Перелік персональних даних

Перелік персональних даних Користувача, які можуть бути зібрані, збережені та використані під час роботи з Сайтом:

 • Ім'я;

 • Електронна адреса.

 

Повідомляємо, що наш Сайт використовує файли cookie. З кожним відвідуванням Сайту Користувачем ми можемо збирати інформацію, що стосується пристроїв, які використовує Користувач та мереж, до яких приєднується, коли користується нашими сервісами. Це може включати таку інформацію, як: IP-адреса, інформація для входу в обліковий запис, тип браузера та версія, тип та вид плагінів браузера, операційна система та платформа, інформація про відвідування Користувача, у тому числі маршрут переміщення за URL-адресами на, через чи з Сайту, продукти, які Користувач переглядав або шукав тощо.

 

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів Сайту.

 

3. Цілі обробки персональних даних

Персональні дані користувача використовуються в цілях інформаційного обміну через електронну пошту між організаторами й учасниками курсу.

 

Крім того, ми використовуємо персональні дані Користувача в маркетингових цілях відповідно до закону. Надсилаючи свою електронну адресу на Сайті, Користувач погоджується отримувати електронні листи від нас, які можуть містити повідомлення про нові продукти, послуги та пропозиції, які, на нашу думку, будуть цікаві Користувачу тощо. Користувач може будь-коли скасувати підписку на розсилку, натиснувши посилання для відмови або іншу опцію відписки, через вашу електронну пошту. Ми надсилаємо електронні листи лише людям, які дозволили нам зв'язатися з ними, безпосередньо або через третю сторону.

 

4. Доступ до персональних даних

Ми маємо право розкрити особисту інформацію Користувача у виключних випадках тільки для цілей, викладених у цій Політиці, будь-якому з наших співробітників.

 

Персональні дані можуть бути передані третім особам у наступних випадках:

 • надання Користувачем однозначної згоди на таку передачу;

 • необхідності укладення чи виконання правочину між нами та третьою особою на користь Користувача;

 • необхідності для формування та здійснення правових процедур (претензії, позови, судові процеси тощо);

 • за наявності важливих підстав суспільного інтересу;

 • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати й одержувати такі дані та інформацію.

За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов'язуємося не надавати особисту інформацію Користувача третім особам.

 

5. Період зберігання персональних даних

Ми зберігаємо персональні дані Користувача лише до тих пір, поки вони нам потрібні для виконання цілей даної Політики. Це також стосується тих, з ким ми ділимось інформацією про Користувача.

 

6. Права Користувача

При наданні нам персональних даних для опрацювання, Користувач:

 • має право вимагати доступ до своїх персональних даних;

 • має право вимагати виправлення будь-яких невірних персональних даних про Користувача;

 • має право вимагати видалення своїх персональних даних;має право на обмеження та заборону опрацювання своїх персональних даних, а також право на мобільність даних;

 • має право в будь-який момент на відкликання згоди на опрацювання персональних даних.

Для реалізації вказаних прав Користувачу необхідно звернутися до нас із письмовою заявою, направленою на наступну електронну адресу: hello@kozhnatvaryna.org

 

Якщо у Користувача є скарга щодо будь-якого опрацювання персональних даних, Користувач може звернутися до нас, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

 

7. Безпека даних

Повідомляємо, що для захисту персональних даних Користувача вжито всіх необхідних заходів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.

 

Ми використовуємо технологію шифрування даних за технологією HTTPS від вашого браузера до Сайту veganexpress.org.

 

На жаль, не завжди передача інформації через Інтернет є цілком безпечною та захищеною, тому, як тільки ми отримаємо інформацію про Користувача, ми докладаємо усіх зусиль для захисту персональних даних Користувача.

 

8. Зміни до умов політики

На Сайті можуть змінитись умови Політики без узгодження з Користувачем. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Продовжуючи використовувати Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання Сайту. Перед використанням Сайту Користувач має ознайомитись з Політикою.

 

9. Контактна інформація

Якщо у Користувача виникнуть будь-які запитання щодо Політики Сайту, Користувач може звернутись за наступною електронною адресою: hello@kozhnatvaryna.org

 

10. Згода користувачів

Отримуючи доступ до Сайту, або користуючись ним, Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з умовами цієї Політики й правами, наданими суб'єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

bottom of page